MENU

Lesen Permit Perniagaan

Borang Komposit boleh didapati di Bahagian Pelesenan, Majlis Daerah Pekan. Permohonan perlu disertai dengan :-

 • Salinan Memorandum dan perkara Persatuan bagi syarikat dan Borang 49 mengikut Akta Pendaftaran Syarikat 1965, atau Borang A (Pendaftaran Perniagaan) dan Borang D (Pengakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Ordinan Pendaftaran 1956.
 • Salinan surat perjanjian penyewaan atau sebarang dokumen yang bersangkutan dengan penyewaan tanah dan bangunan.
 • Salinan Geran Tanah atau Lesen Menduduki Sementara.
 • Salinan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan yang disahkan (CFO) jika bangunan baru.
 • Salinan permit bangunan yang diluluskan oleh Majlis Daerah Pekan, jika bangunan sementara.
 • Satu salinan pelan lokasi premis perniagaan.
 • Satu salinan kad pengenalan / pasport
 • Gambar premis perniagaan berukuran 3R (Gambar di bahagian luar depan premis).
 • Dua keping gambar berwarna pemohon berukuran pasport.
 • Bayaran memproses permohonan RM 10.00

Lesen Penjaja / Permit Sementara / Iklan

 • Borang permohonan boleh didapati di Bahagian Pelesenan Majlis Daerah Pekan dengan disertai dengan gambar pemohon berukuran pasport.
 • Melengkapkan borang tersebut dengan menyatakan pelan lokasi serta gambar cadangan tapak perniagaan.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 March 2024 - 11:23am