MENU

Jadual Jangkamasa Pembayaran Cukai Tahunan

01 Januari 2023 sehingga 30 Jun 2023          Penggal Pertama

01 Julai 2023 sehingga 31 Disember 2023     Penggal Kedua

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 March 2024 - 11:23am