MENU

Undang-Undang Kecil

BIL TAJUK / PERKARA NO. WARTA
1 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (MDP) 2000 Phg. P.U.11/2000
2 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan (MDP) 2000 Phg. P.U.12/2000
3 Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDP) 1994 Phg.P.U.5
4 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDP) 1991 Phg.P.U.18
5 Undang-Undang Kecil Iklan (MDP) 2000 Phg.P.U.3/2000
6 Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDP) 1994 Phg. P.U. 21
7 Undang-Undang Kecil Kawalan & Penyeliaan Tempat-Tempat Makanan (MDP)1994 Phg.P.U.6/2000
8 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MDP)1991 Phg.P.U.7/2000
9 Undang-Undang Kecil Penjaja (MDP) 1991 Phg.P.U.6
10 Undang-Undang Kecil Pasar (MDP) 2000 Phg. P.U.4/2000
11 Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDP) 2000 Phg. P.U.5/2000
12 Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDP)1994 Phg. P.U.29
13 Undang-Undang Kecil Bayaran Denda Lesen (MDP) 2000 Phg. P.U.10/2000
14 Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (MDP) 2000 Phg. P.U.9/2000
15 Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan & Permit (MDP) 2000 Phg.P.U.8/2000
16 Undang-Undang Kecil Kerja Kayu & Stor Kayu (MDP) 1994 Phg. P.U. 22
17 Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDP) 1994 Phg. P.U. 10
18 Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDP) 1998 Phg. P.U. 23
19 Kaedah-Kaedah Pengawai MDP ( Kelakuan & Tatatertib) 2000 Phg.P.U.2/2000
20 Undang-Undang Kecil Taman (MDP) 2011 Phg. P.U. 24
21 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDP) (Pindaan) 2022 Phg. P.U. 37
22 Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (MDP) 2020 Phg. P.U. 44
    Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 March 2024 - 11:23am