MENU

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

KAEDAH PENGUKURAN

5.

Menguruskan kewangan dengan telus, cekap dan amanah

Memastikan pembayaran dibuat dalam masa 14 hari waktu bekerja dan bergantung kepada kedudukan kewangan MDP

6.

Memastikan kutipan sampah dan kebersihan dilaksanakan mengikut jadual

Memastikan 80% aduan awam berkenaan perkhidmatan perbandaran dapat diselesaikan setiap tahun

7.

Menguatkuasakan undang-undang dengan adil dan saksama

 

Menjalankan   sekurang-kurangnya 80% dari perancangan yang ditetapkan bagi penguatkuasaan ke atas pelanggaran undang-undang bagi mengurangkan rungutan masyarakat tempatan mengenai kegiatan pembangunan, perniagaan dan kesihatan di luar peraturan.

8.

Memastikan harta-harta dinilai dengan cekap dan berkesan

Mengutip tunggakan sekurang - kurangnya 70% daripada anggaran tunggakan cukai taksiran am

                                                                                                                              (MS 2/2) 

PINDAAN 1 JAN 2016 :  KAEDAH PENGUKURAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH PEKAN

Kemaskini Terakhir: Khamis, 29 Julai 2021 - 10:38pm