MENU

Piagam Pelanggan

 1. Memproses permohonan secara serentak bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi dan Pelaburan Asing serta Projek-projek Kerajaan dalam tempoh 67 hari daripada tarikh penerimaan yang lengkap.
 2. Memproses permohonan secara serentak bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) dalam tempoh 97 hari dan daripada tarikh penerimaan yang lengkap.
 3. Menerima ulasan-ulasan dari Teknikal tidak melebihi 25 hari dikumpul dan diproses mengikut garis panduan.
 4. Memaklumkan kepada pemohon mengenai status permohonan-permohonan Serentak Ubah Syarat dan Pecah Sempadan/ Kebenaran Merancang/ Pelan Bangunan/ Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan dalam tempoh 14 hari selepas Mesyuarat Jawatankuasa OSC diadakan.
 5. Memproses permohonan Pelan Bangunan/ Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) tidak lebih dari 2 bulan daripada tarikh penerimaan yang lengkap.
 6. Mengawal dan memantau permohonan-permohonan yang telah diedarkan ke Agensi Teknikal.
 7. Menyediakan laporan bulanan status kelulusan, analisis masalah dan memberi cadangan penambahbaikan ke KPKT.

Jawatankuasa OSC

Pengerusi : Yang Dipertua Majlis Daerah Pekan
Timbalan Pengerusi : Setiausaha Majlis Daerah Pekan
Setiausaha : Pegawai Perancang Bandar
Ahli-ahli :

 • 4 orang Ahli Majlis Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang
 • Pentadbir Tanah Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
 • Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya Daerah Pekan
 • Jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Pekan
 • Jurutera Daerah Jabatan Bekalan Air Daerah Pekan
 • Pengurus Bisnes Tenaga Nasional Berhad
 • Pegawai Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Pekan
 • Pengurus Telekom Malaysia Berhad
 • Pengarah Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Cawangan Timur
 • Ketua Bahagian Kejuruteraan/Bangunan MDP
 • Ketua Bahagian Perancangan MDP
 • Ketua Bahagian Kesihatan MDP
 • Ketua Bahagian Landskap MDP

Untuk maklumat lanjut sila layari Portal OSC atau berhubung terus kepada:

Pusat Khidmat Setempat (OSC)
Majlis Daerah Pekan,
Jalan Mahkota,
26600 Pekan Bandar Diraja,
Pahang Darul Makmur.
Tel: (+069) 421 1053 Fax: (+069) 4221954

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 4 March 2021 - 4:45pm