MENU

Objektif

Merancang dan mengawal pembangunan landskap yang berkualiti serta memberi perkhidmatan sosial dan kemudahan rekreasi kepada penduduk bagi menjana dan meningkatkan kesedaran masyarakat. untuk menjadi persekitaran bersih, indah dan progresif dalam suasana selesa, sihat dan selamat.

Fungsi

 • Menyelenggara landskap pokok teduhan.
 • Memproses permohonan menebang dan mengalih pokok sedia ada.
 • Mengurus tapak semaian pokok teduhan.
 • Menyelenggara kawasan landskap pokok hiasan.
 • Menyulam pokok-pokok hiasan di kawasan landskap sedia ada.
 • Memproses pengembalian wang cagaran penyelenggaraan landskap oleh pihak pemaju.
 • Mengurus tapak semaian pokok hiasan.
 • Mengendali hiasan pentas majlis-majlis rasmi dan hiasan di bangunan-bangunan Majlis.
 • Merancang dan menaiktaraf projek kemudahan rekreasi (taman permainan kanak-kanak, padang awam dan taman awam).

Akta Yang Digunapakai

Akta yang digunapakai dalam penyelenggaraan lanskap di kawasan operasi Majlis Daerah pekan adalah seperti berikut:

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976
 • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1984
 • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 22 Januari 2021 - 11:17am