MENU

FUNGSI

Fungsi-fungsi Jabatan Perbendaharaan adalah seperti berikut:-

1.1    Menjalankan kerja-kerja kutipan hasil

 1. Mengurus dan menerima kutipan hasil di kaunter bayaran Majlis
 2. Menerima kutipan padang golf pada setiap hari

1.2    Merekodkan terimaan hasil

 1. Merekodkan terimaan ke buku tunai dan ke dalam komputer
 2. Merekodkan cek ke buku daftar mel
 3. Menguruskan proses kemasukan wang ke bank pada setiap hari

1.3    Menyediakan penyata penyesuaian bank

 1. Merekodkan transaksi ke buku tunai
 2. Menyediakan penyata penyesuaian bank
 3. Menyimpan dokumen secara kemas dan teratur

1.4     Menyediakan laporan bulanan

 1. Menyediakan laporan bulanan hasil dan perbelanjaan
 2. Menyediakan laporan kedudukan wang di bank
 3. Membentangkan laporan kewangan ke Mesyuarat JK Kewangan dan Mesyuarat Penuh Ahli Majlis
 4. Menghantar laporan ke Unit Kerajaan Tempatan

1.5    Menyediakan Penyata Kewangan tahunan

 1. Menyediakan daftar simpanan tetap
 2. Menyediakan daftar aset
 3. Menyemak laporan sewa
 4. Menyemak laporan cukai taksiran
 5. Menyediakan laporan pinjaman kenderaan dan komputer
 6. Menyemak laporan projek pembangunan
 7. Menyediakan laporan bantuan kerajaan tertunda
 8. Menyediakan penyata penyesuaian bank
 9. Menyediakan daftar deposit

1.6    Pembayaran gaji Majlis Daerah Pekan   

 1. Menguruskan potongan gaji bagi KWSP, Perkeso, LUTH, Bank Rakyat, Pinjaman Mara, JPA, Pencen dan lain-lain
 2. Menyediakan slip gaji
 3. Mengantar laporan potongan dan caruman keagensi berkenaan

1.8    Lapuran Program kualiti Majlis Daerah Pekan

 1. Menjadi Urusetia semasa urusan dokumen KPI
 2. Menghantar laporan KPI ke unit kualiti pada setiap bulan

1.9    Menguruskan perbelanjaan MDP seperti berikut:-

 1. Menguruskan pembayaran gaji
 2. Menguruskan pembayaran elaun lebih masa, tuntutan perjalanan, elaun memangku, elaun tanggungkerja, elaun Ahli Majlis, elaun kehadiran Meysuarat
 3. Menguruskan pembayaran bekalan, perkhidmatan, penyelenggaraan
 4. Menguruskan pembayaran projek pembangunan
 5. Menguruskan pembayaran pukal bagi Tenaga Nasional, IWK, Telekom
 6. Menyelenggara daftar bil
 7. Menyelenggara daftar cek tak laku, daftar baucer
 8. Menyediakan laporan KPI pembayaran
 9. Menyediakan vot bagi 9 Jabatan

1.10    Menguruskan Panjar wang runcit

 1. Merekodkan transaksi ke buku panjar wang runcit
 2. Menyediakan laporan baki wang runcit

1.11    Menyediakan bajet

 1. Menyediakan bajet Majlis
 2. Membentangkan bajet ke Mesyuarat JK Kewangan dan Mesyuarat Penuh Ahli Majlis
 3. Menghantar lapuran ke SUK KT
 4. Menghadiri mesyuarat pemeriksaan bajet

1.12    Menjadi urusetia bagi indeks akauntabiliti pengurusan kewangan

 1. Menjadi urusetia indeks Akauntabiliti pengurusan kewangan
 2. Menyediakan dokumen kewangan
 3. Menjawab teguran audit

1.13    Menyemak dan memantau GST

     a.  Menyemak dan memantau Input dan Output Tax

     b.  Menyediakan laporan dan Borang GST-03 kepada pihak Kastam

  Kemaskini Terakhir: Khamis, 25 Februari 2021 - 2:25pm