MENU

Fungsi

  • Merancang projek-projek majlis yang baru bagi kemudahan orang ramai seperti medan selera, pasar, dewan dan lain-lain.
  • Menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan majlis seperti jalan, perparitan dan lain-lain.
  • Menguruskan dan mengawalselia perlaksanaan projek-projek Majlis.
  • Mengawal pembangunan infrastruktur swasta.
  • Melaksanakan pembaikan kecil harta dan premis majis.
  • Mengkaji keperluan projek pembangunan dan mengemukakan permohonan peruntukan.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 March 2024 - 11:23am