MENU

Pada 1 November 2016, MDPekan telah menjalankan kaji selidik mengenai portal rasmi Majlis Daerah Pekan. Kaji selidik ditutup pada 18 November 2016. Seramai 6 orang responden yang menyertai kaji selidik ini. Terdapat dua soalan yang dinyatakan.

Untuk soalan pertama – Adakah portal ini menarik?, 66.7% menyatakan bahawa portal ini menarik. Selebihnya menyatakan Tidak dan Tidak Pasti, dimana kedua-duanya membawa jumlah nilai yang sama iaitu 16.7%.

Untuk soalan kedua mengenai bagaimana pengguna itu sendiri tahu mengani portal MDPekan ini. Sebanyak 50% menyatakan bahawa mereka mengetahui mengenai portal ini dari berita, sebanyak 33.3% dari iklan dan 16.7% dengan melayari internet.

Secara keseluruhannya, pengguna mnyatakan portal ini menarik dan kebanyakan mereka mengetahui mengenai portal ini dari berita..

 

LAPORAN :