MENU

 

FUNGSI DAN PERANAN

 • Menyelenggara landskap pokok teduhan.
 • Memproses permohonan menebang dan mengalih pokok sedia ada.
 • Mengurus tapak semaian pokok teduhan.
 • Menyelenggara kawasan landskap pokok hiasan.
 • Menyulam pokok-pokok hiasan di kawasan landskap sedia ada.
 • Memproses pengembalian wang cagaran penyelenggaraan landskap oleh pihak pemaju.
 • Mengurus tapak semaian pokok hiasan.
 • Mengendali hiasan pentas majlis-majlis rasmi dan hiasan di bangunan-bangunan Majlis.
 • Merancang dan menaiktaraf projek kemudahan rekreasi (taman permainan kanak-kanak, padang awam dan taman awam).
 • Menyelenggara kawasan rekreasi sedia ada (taman permainan kanak-kanak, padang awam dan taman awam).
 • Menguruskan penyengaraan padang golf KGDP
 • Mengawalselia pengurusan padang Golf KGDP