MENU

Jadual Jangkamasa Pembayaran Cukai Tahunan

01 Januari 2020 sehingga 30 Jun 2020          Penggal Pertama

01 Julai 2020 sehingga 31 Disember 2020    Penggal Kedua

Kemaskini Terakhir: Selasa, 1 Disember 2020 - 2:52pm