MENU

BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT (OSC)

Jawatankuasa OSC

Pengerusi : Yang Dipertua Majlis Daerah Pekan
Timbalan Pengerusi : Setiausaha Majlis Daerah Pekan
Setiausaha : Pegawai Perancang Bandar
Ahli-ahli :

 • 4 orang Ahli Majlis Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang
 • Pentadbir Tanah Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
 • Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya Daerah Pekan
 • Jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Pekan
 • Jurutera Daerah Jabatan Bekalan Air Daerah Pekan
 • Pengurus Bisnes Tenaga Nasional Berhad
 • Pegawai Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Pekan
 • Pengurus Telekom Malaysia Berhad
 • Pengarah Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Cawangan Timur
 • Ketua Bahagian Kejuruteraan/Bangunan MDP
 • Ketua Bahagian Perancangan MDP
 • Ketua Bahagian Kesihatan MDP
 • Ketua Bahagian Landskap MDP

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 16 March 2018 - 8:25am