MENU

Objektif

Merancang dan mengawal pembangunan landskap yang berkualiti serta memberi perkhidmatan sosial dan kemudahan rekreasi kepada penduduk bagi menjana dan meningkatkan kesedaran masyarakat. untuk menjadi persekitaran bersih, indah dan progresif dalam suasana selesa, sihat dan selamat.

 

Akta Yang Digunapakai

Akta yang digunapakai dalam penyelenggaraan lanskap di kawasan operasi Majlis Daerah pekan adalah seperti berikut:

  • Akta Kerajaan Tempatan 1976
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1984
  • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 21 March 2018 - 11:36am