MENU

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

 • Melakukan penilaian terhadap semua pegangan dalam kawasan Majlis Daerah Pekan.
 • Mengadakan Penilaian semula dan Pindaan Senarai Nilaian.
 • Mengurus dan memproses pindah milik pegangan berkadar.
 • Menjalankan kerja-kerja menuntut Tunggakan Cukai Taksiran Am.
 • Menjalankan pemeriksaan dan penilaian ke atas hartanah kerajaan dan badan-badan berkanun.
 • Menuntut caruman membantu kadar
 • Menguruskan remisi Cukai Taksiran Am
 • Menerima dan memproses permohonan pengecualian/pengurangan Cukai taksiran dibawah sekeyen 134/135 Akta 171.
 • Menginsurankan, mengurus dan memproses tuntutan insuran terhadap harta-harta Majlis Daerah Pekan, kakitangan, Ahli Majlis dan tanggungan Awam (Public Liability)
 • Mengeluarkan dan mengepos bil-bil Cukai Taksiran Am dan Notis E kepada semua pemilik-pemilik harta di dalam kawasan operasi Majlis Daerah Pekan.
 • Mengurus bangunan-bangunan Milik Majlis Dearah Pekan bagi tujuan penyewaan dan kebolehgunaan penyewa.

JENIS-JENIS PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN :

 • Prosedur Bantahan Cukai Taksiran Harta.
 • Permohonan Pengecualian Cukai Taksiran Harta.
 • Permohonan Pindahmilik Nama. 
 • Permohonan Tukar Alamat Surat Menyurat.
 • Penyewaan bangunan Majlis Dearah Pekan
 • Laluan dan kaunter tiket bas
 • Tanah Kosong

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 21 March 2018 - 11:36am