MENU

OBJEKTIF

 • Menentukan semua harta di kawasan Majlis Daerah Pekan untuk cukai taksiran pada nilai yang munasabah.
 • Berlaku adil dalam segi penilaian kepada semua pembayar cukai.
 • Menyediakan satu senarai nilaian yang lengkap dan dikemaskini bagi maksud pungutan cukai taksiran am Majlis Daerah Pekan.
 • Memperkembangkan kawasan pungutan cukai secara berperingkat-peringkat sehingga meliputi keseluruhan kawasan Majlis Daerah Pekan.
 • Berusaha mengenalpasti dan membuat penilaian harta tanah kediaman atau bangunan yang boleh mendatangkan hasil kepada Majlis Daerah Pekan.

CARTA ORGANISASI

  BIL

  URUSAN

  KUALITI / KUANTITI

  1

  Mengemaskini alamat yang diterima daripada pelanggan

  1 hari bekerja

  2

  Mengemaskini Borang I dan Borang J

  3 hari bekerja

  3

  Semua Panggilan aduan awam dilayan serta merta.   

  Hormat, sopan santun dan mesra

  4

  Mengendalikan dan mengambil tindakan ke atas semua kes aduan penilaian.   

  Selewat-lewatnya 2 hari bekerja.

  5

  Mengeluarkan Notis Tunggakan Cukai Taksiran (Notis E) dua kali setahun

  Sebelum 20 Mac dan 20 September setiap tahun.

  6

  Mengeluarkan Notis Pindaan Senarai Nilaian dalam masa yang ditetapkan   

  Tidak kurang dari 30 hari

  7

  Menghantar Bil Cukai Taksiran 2 kali setahun

  Minggu pertama bulan Januari dan Julai

  8

  Mengeluarkan Notis Penilaan semula kepada pelanggan

  Tidak kurang dari 42 hari dari tarikh kuatkuasa.

  9

  Membuat pemeriksaan ke atas harta yang memohon sewa

  10 hari bekerja

  10

  Menyampaikan keputusan permohonan untuk remisi   

  30 hari bekerja

  Kemaskini Terakhir: Rabu, 21 March 2018 - 11:36am